หน้าแรก

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 การพัฒนาวิธีผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง สัตวแพทย์หญิงวาสนา ภิญโญชนม์ 1242
42 การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 นางมาลี ธีรานุสนธิ์ 3459
43 การเตรียมพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง 1089
44 ชุดตรวจสอบยาในอาหารสัตว์ ผชช.แพรวพรรณ ห้องทองแดง 1111
45 การต้านยาของเชื้อ E. coli และเชื้อ Salmonella spp. สัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 5996
46 การจัดการสุขภาพโคนม นายสัตวแพทย์พัฒพงศ์ คนขยัน 2364
47 การขาดแคลเซียมในโค สพ.ญ.รัมภา อินทรักษา 10306
48 Botulinum toxin ภัยร้ายจากอาหารกระป๋อง LAB Today 837
49 สหภาพยุโรปห้ามใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในอาหารสัตว์ นายสัตวแพทย์ประสิทธิ์ ธรรมแสง 4462
50 แนวทางการป้องกันอาวุธชีวภาพเชื้อแอนแทรกซ์ สัตวแพทย์หญิง ลัดดา มูลิกา 6141
51 บัญญัติภายใต้ข้อตกลงทางสุขอนามัยพืชและสัตว์ขององค์กรการค้าโลก สพ.ญ.อรพันธ์ ภาสวรกุล 1374
52 แนวทางการวินิจฉัยสาเหตุการแท้งลูกในสัตว์เศรษฐกิจ นายสัตวแพทย์เจษฎา รัตโณภาส 846
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 3 of 3

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home