หน้าแรก

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 การฝึกอบรมการทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมาในวัคซีน โดยวิธีการเพาะเชื้อ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 676
22 ภาพแสดงเทคนิคการลง Agar plate และการอ่านผล การทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมาในวัคซีน โดยวิธีการเพาะเชื้อ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 767
23 รายงานการ Capture องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 639
24 การระบุความรู้จากผังกระบวนงาน (Work Flow Process) ของกระบวนการทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมาในวัคซีนโดยวิธีการเพาะเชื้อ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 694
25 KM Show & Share 2012.....สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะทำงาน NIAH KM 1262
26 การอ่านผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Toxoplasma gondii โดยวิธี Latex Agglutination Test (LAT) กลุ่มปรสิตวิทยา 1262
27 การฆ่าเชื้อในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ น.สพ.ดร.ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ 859
28 การใช้เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการตามระบบคุณภาพ กลุ่มชีวเคมีฯ 845
29 ห้อง Lab ลดโลกร้อน กลุ่มพยาธิวิทยา 976
30 Protocol sample submission to Regional Reference Laboratory for FMD ผชช. วิไล ลินจงสุบงกช 794
31 การใช้ Information Technology ช่วยในการวินิจฉัยชันสูตรโรค น.สพ.ชัยวัธน์ วิทูรกูล 742
32 การใช้ประโยชน์จากของเหลือจากการวิเคราะห์ น.สพ.ชัยวัธน์ วิทูระกูล 696
33 การย้อมสีเชื้อแบคทีเรีย Acid-fast Ziehl Neelsen Stain ศวพ. ขอนแก่น 1392
34 พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารของโคนม กลุ่มปรสิตวิทยา 799
35 โรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis) ผชช. มนยา เอกทัตร์ 741
36 การทดสอบโรคบรูเซลโลสิสในโคโดยวิธี Rose Bengal Test กลุ่มอิมมูน-ซีรัมวิทยา 869
37 การชันสูตรโรควัวบ้าโดยวิธี Immunohistochemistry กลุ่มพยาธิวิทยา 868
38 เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กรมปศุสัตว์ Administrator 725
39 บทบาทวัคซีนสัตว์ต่อการปศุสัตว์ไทย สัตวแพทย์หญิงรัชนี อัตถิ 4767
40 เศรษฐกิจพอเพียง ฯพณฯ องคมนตรี เกษม วัฒนชัย 1322
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home