หน้าแรก

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 ภาพแสดงเทคนิคการลง Agar plate และการอ่านผล การทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมาในวัคซีน โดยวิธีการเพาะเชื้อ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 752
22 รายงานการ Capture องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 629
23 การระบุความรู้จากผังกระบวนงาน (Work Flow Process) ของกระบวนการทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมาในวัคซีนโดยวิธีการเพาะเชื้อ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 681
24 KM Show & Share 2012.....สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะทำงาน NIAH KM 1236
25 การอ่านผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Toxoplasma gondii โดยวิธี Latex Agglutination Test (LAT) กลุ่มปรสิตวิทยา 1217
26 การฆ่าเชื้อในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ น.สพ.ดร.ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ 842
27 การใช้เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการตามระบบคุณภาพ กลุ่มชีวเคมีฯ 831
28 ห้อง Lab ลดโลกร้อน กลุ่มพยาธิวิทยา 952
29 Protocol sample submission to Regional Reference Laboratory for FMD ผชช. วิไล ลินจงสุบงกช 784
30 การใช้ Information Technology ช่วยในการวินิจฉัยชันสูตรโรค น.สพ.ชัยวัธน์ วิทูรกูล 729
31 การใช้ประโยชน์จากของเหลือจากการวิเคราะห์ น.สพ.ชัยวัธน์ วิทูระกูล 685
32 การย้อมสีเชื้อแบคทีเรีย Acid-fast Ziehl Neelsen Stain ศวพ. ขอนแก่น 1301
33 พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารของโคนม กลุ่มปรสิตวิทยา 786
34 โรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis) ผชช. มนยา เอกทัตร์ 725
35 การทดสอบโรคบรูเซลโลสิสในโคโดยวิธี Rose Bengal Test กลุ่มอิมมูน-ซีรัมวิทยา 849
36 การชันสูตรโรควัวบ้าโดยวิธี Immunohistochemistry กลุ่มพยาธิวิทยา 851
37 เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้กรมปศุสัตว์ Administrator 718
38 บทบาทวัคซีนสัตว์ต่อการปศุสัตว์ไทย สัตวแพทย์หญิงรัชนี อัตถิ 4053
39 เศรษฐกิจพอเพียง ฯพณฯ องคมนตรี เกษม วัฒนชัย 1290
40 การพัฒนาวิธีผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง สัตวแพทย์หญิงวาสนา ภิญโญชนม์ 1209
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home