เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 การฝึกอบรมการทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมาในวัคซีน โดยวิธีการเพาะเชื้อ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 769
22 ภาพแสดงเทคนิคการลง Agar plate และการอ่านผล การทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมาในวัคซีน โดยวิธีการเพาะเชื้อ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 872
23 รายงานการ Capture องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 740
24 การระบุความรู้จากผังกระบวนงาน (Work Flow Process) ของกระบวนการทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมาในวัคซีนโดยวิธีการเพาะเชื้อ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ 806
25 KM Show & Share 2012.....สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะทำงาน NIAH KM 1392
26 การอ่านผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Toxoplasma gondii โดยวิธี Latex Agglutination Test (LAT) กลุ่มปรสิตวิทยา 1406
27 การฆ่าเชื้อในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ น.สพ.ดร.ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ 1097
28 การใช้เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการตามระบบคุณภาพ กลุ่มชีวเคมีฯ 1084
29 ห้อง Lab ลดโลกร้อน กลุ่มพยาธิวิทยา 1091
30 Protocol sample submission to Regional Reference Laboratory for FMD ผชช. วิไล ลินจงสุบงกช 908
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>
Page 3 of 6

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้