เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL3) Administrator 39
2 หลักเกณฑ์การควมคุม กำกับ และดูแลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแซลโมเนลลาจากฟาร์มสัตวัปีก (อยู่ระหว่างดำเนินการ) Administrator 62
3 การตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า-Rabies Serological Test Administrator 1329
4 คู่มือห้องปฏิบัติการ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กลุ่มไวรัสวิทยา 937
5 Protocol Sample Submission to Laboratory for Brucellosis via International Airline Dr.Monaya Ekgatat 561
6 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์ 1396
7 ร่างข้อกำหนดการเก็บค่าบริการทางวิชาการ กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ 4265
8 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตวแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 กลุ่มไวรัสวิทยา 4454
9 ประกาศเรื่องกำหนดเวลาการรับตัวอย่าง ฝ่ายบริหารทั่วไป 6216
10 วิธีเก็บตัวอย่าง การบรรจุตัวอย่างและการจัดส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยตามหลัก Biosafety และ Biosecurity ผชช. วิไล ลินจงสุบงกช 2015
11 โครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) Administrator 5340
12 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคไข้หวัดนก กลุ่มไวรัสวิทยา 9930
13 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคในผึ้ง Administrator 5594
14 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคปาก-เท้าเปื่อย Administrator 7382
15 ข้อแนะนำการเก็บ-จัดส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Administrator 27239
16 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ Administrator 6633
17 ห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า Administrator 8662
18 ห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส Administrator 6682
19 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี-พิษวิทยา Administrator 8308
20 ห้องปฏิบัติการอิมมูน-ซีรัมวิทยา Administrator 8640
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ