หน้าแรก การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์ 632
2 ร่างข้อกำหนดการเก็บค่าบริการทางวิชาการ ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ 2408
3 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตวแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 กลุ่มไวรัสวิทยา 3332
4 ประกาศเรื่องกำหนดเวลาการรับตัวอย่าง ฝ่ายบริหารทั่วไป 3450
5 วิธีเก็บตัวอย่าง การบรรจุตัวอย่างและการจัดส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยตามหลัก Biosafety และ Biosecurity ผชช. วิไล ลินจงสุบงกช 1151
6 โครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) Administrator 4419
7 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคไข้หวัดนก กลุ่มไวรัสวิทยา 7385
8 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคในผึ้ง Administrator 3730
9 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคปาก-เท้าเปื่อย Administrator 4059
10 ข้อแนะนำการเก็บ-จัดส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ Administrator 13611
11 การตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ Administrator 5448
12 ห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า Administrator 4940
13 ห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส Administrator 4702
14 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี-พิษวิทยา Administrator 6027
15 ห้องปฏิบัติการอิมมูน-ซีรัมวิทยา Administrator 5637
16 ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา Administrator 5449
17 ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย-เชื้อรา Administrator 7036
18 ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา Administrator 6686
19 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา Administrator 6282
 

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ