หน้าแรก

ISO 9001

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การฝึกอบรมข้อกำหนด-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Administrator 10
2 นโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015 ปี พ.ศ.2561 Administrator 18
3 การฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Administrator 151
4 เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ศึกษาดูงานพัสดุในระบบ ISO 9001 Administrator 373
5 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขั้นสุดท้าย Administrator 523
6 ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 Administrator 720
7 กิจกรรมการจัดการความรู้ ISO 9001 เรื่องการเขียนรายงานการฝึกอบรม Administrator 472
8 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 Administrator 727
9 การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 Administrator 1844
10 การพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 Administrator 378
11 การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 Administrator 598
12 แผนการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 Administrator 402
13 พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 501
14 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ Administrator 338
15 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพัฒนางานบริหารทั่วไปด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 824
16 การอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Internal audit Administrator 762
17 การประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 Administrator 827
18 On the Job Training หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 Administrator 906
19 การประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนค ISO 9001:2008 Administrator 1219
20 การอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 Administrator 1639
 

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home