หน้าแรก

ISO 9001

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ศึกษาดูงานพัสดุในระบบ ISO 9001 Administrator 208
2 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขั้นสุดท้าย Administrator 320
3 ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 Administrator 226
4 กิจกรรมการจัดการความรู้ ISO 9001 เรื่องการเขียนรายงานการฝึกอบรม Administrator 201
5 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 Administrator 482
6 การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 Administrator 1017
7 การพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 Administrator 302
8 การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 Administrator 445
9 แผนการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 Administrator 286
10 พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 366
11 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ Administrator 293
12 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพัฒนางานบริหารทั่วไปด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 707
13 การอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Internal audit Administrator 603
14 การประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 Administrator 750
15 On the Job Training หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 Administrator 876
16 การประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนค ISO 9001:2008 Administrator 1122
17 การอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 Administrator 1490
 

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home