หน้าแรก

ISO 9001

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 คู่มือการพัฒนางานเพื่อขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 48
2 ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015 ปี พ.ศ.2562 Administrator 22
3 ตรวจติดตามหลังรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 Administrator 251
4 การฝึกอบรมข้อกำหนด-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Administrator 168
5 ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015 ปี พ.ศ.2561 Administrator 186
6 การฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 Administrator 377
7 เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ศึกษาดูงานพัสดุในระบบ ISO 9001 Administrator 633
8 ตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขั้นสุดท้าย Administrator 814
9 ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO 9001:2015 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 Administrator 1632
10 กิจกรรมการจัดการความรู้ ISO 9001 เรื่องการเขียนรายงานการฝึกอบรม Administrator 847
11 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 Administrator 1040
12 การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 Administrator 2889
13 การพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 Administrator 471
14 การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 Administrator 820
15 แผนการตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 Administrator 569
16 พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 669
17 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ Administrator 455
18 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพัฒนางานบริหารทั่วไปด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Administrator 960
19 การอบรมหลักสูตร ISO 9001 : Internal audit Administrator 942
20 การประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 Administrator 915
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home