หน้าแรก

ISO 17025

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 384
22 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนเมษายน 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 376
23 รายงานการประชุมการทบทวนการบริหาร (Management Review) โดยมีผู้จัดการด้านคุณภาพเป็นประธานครั้งที่ 1/2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 552
24 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 468
25 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 401
26 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 448
27 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 สิงหาคม 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 655
28 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 894
29 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข Administrator 923
30 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 มิถุนายน 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 707
31 การฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1126
32 การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1473
33 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับ ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 2683
34 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ธันวาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 689
35 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ตุลาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 928
36 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 กันยายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 816
37 ตารางกรอกข้อมูลเครื่อง/อุปกรณ์ที่สามารถให้ห้องปฏิบัติการอื่นร่วมใช้ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 790
38 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 สิงหาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 661
39 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 มิถุนายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 888
40 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 พฤษภาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 764
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home