หน้าแรก

ISO 17025

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 430
22 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 383
23 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนเมษายน 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 376
24 รายงานการประชุมการทบทวนการบริหาร (Management Review) โดยมีผู้จัดการด้านคุณภาพเป็นประธานครั้งที่ 1/2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 550
25 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 465
26 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 400
27 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 448
28 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 สิงหาคม 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 652
29 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 889
30 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข Administrator 920
31 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 มิถุนายน 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 704
32 การฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1124
33 การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1462
34 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับ ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 2669
35 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ธันวาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 689
36 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ตุลาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 928
37 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 กันยายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 815
38 ตารางกรอกข้อมูลเครื่อง/อุปกรณ์ที่สามารถให้ห้องปฏิบัติการอื่นร่วมใช้ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 790
39 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 สิงหาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 661
40 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 มิถุนายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 888
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home