หน้าแรก

ISO 17025

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 359
22 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนเมษายน 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 361
23 รายงานการประชุมการทบทวนการบริหาร (Management Review) โดยมีผู้จัดการด้านคุณภาพเป็นประธานครั้งที่ 1/2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 524
24 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 442
25 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 380
26 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 439
27 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 สิงหาคม 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 639
28 การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขอขยายขอบข่ายตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 845
29 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข Administrator 891
30 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 มิถุนายน 2556 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 678
31 การฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1114
32 การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1408
33 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับ ISO/IEC 17025:2005 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 2615
34 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ธันวาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 677
35 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ตุลาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 913
36 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 กันยายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 798
37 ตารางกรอกข้อมูลเครื่อง/อุปกรณ์ที่สามารถให้ห้องปฏิบัติการอื่นร่วมใช้ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 776
38 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 สิงหาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 644
39 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 มิถุนายน 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 872
40 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 พฤษภาคม 2555 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 757
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home