เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ พนักงานราชการ ผลการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ผลการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ผลการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รายงานตัววันที่ 2 มิถุนายน 2557

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ พนักงานราชการ ผลการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป