เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เตือนภัยโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าประกาศชัยชนะปราบโรคได้สำเร็จ

กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าประกาศชัยชนะปราบโรคได้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2556 เนื่องในงานวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2556 และประกาศชัยชนะความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติใน 27 จังหวัด และเร่งกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 และแจกคู่มือ 100,000 เล่มฟรี รณรงค์ให้ความรู้คนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอย่างถูกวิธี ย้ำเตือนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัข และแมว ทุกปีตามกำหนด

งานจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2556 (World Rabies Day 2013) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ปีนี้มีคำขวัญว่า “พิชิตโรคสุนัขบ้า เลี้ยงน้องหมาอย่างถูกวิธี” (Understand it to defeat it) งานนี้จัดโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักอนามัย กทม. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักและร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศ ตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศที่กำหนดกวาดล้างโรคนี้ให้หมดไปจากโลกใน ปี 2563

ในงานครั้งนี้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติทีมงานปศุสัตว์จังหวัดที่ทุ่มเทเร่งรัดทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผลให้ทุกท้องที่ในจังหวัดเข้าร่วมโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข มีการสนับสนุนงบประมาณ และมีแผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข รวมทั้งคุมกำเนิดและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน ส่งผลให้ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมทั้งไม่พบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกัน 2 ปี นับเป็นปีแรกที่กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรคมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณให้กับปศุสัตว์จังหวัด การมอบรางวัล Thailand World Rabies Day Awards 2013 เพื่อเชิดชูเกียรติให้ขวัญและกำลังใจแก่ปศุสัตว์จังหวัดในการต่อสู้กับโรคพิษสุนัขบ้า อันจะเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงจูงใจปศุสัตว์จังหวัดอื่น ๆ ให้ทุ่มเทและเร่งรัดควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ากว่าจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ซึ่งถ้าทำได้ทุกเช่นนี้จังหวัด จะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในไม่ช้า ซึ่งในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2556 นี้ เป็นมงคลฤกษ์ประกาศชัยชนะความสำเร็จในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน 27 จังหวัด ในประกาศเกียรติคุณนี้ ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ เป็นผลความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และหวังว่า 27 จังหวัด จะครองความเข้มแข็ง เช่นนี้ตลอดไป เพื่อเป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป จังหวัดที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ดังนี้

 • จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 11 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ยโสธร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม สกลนคร และบึงกาฬ
 • จังหวัดในภาคเหนือมี 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์
 • จังหวัดในภาคกลางมี 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม
 • จังหวัดในภาคใต้มี 2 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต และสตูล
 • อีกทั้งยังมี 12 จังหวัด ที่ต้องการเร่งรัดให้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ภาคกลาง 4 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ ภาคอีสาร 3 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ภาคใต้ 5 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง และสงขลา
 • จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในแต่ละปี ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 55,000 คน ส่วนใหญ่ถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน แล้วไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างรวดเร็วและครบถ้วนกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ถูกสุนัขกัดมากที่สุด ปัญหาสำคัญของโรคนี้ เกิดจากยังไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขให้ครอบคลุมทุกตัว จึงมีนโยบายให้ทุกจังหวัดเร่งสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ได้ภายในปี 2560 และประกาศให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ภายใน ปี 2563 โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เน้นให้เจ้าของขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่เลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงให้ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ทำหมันหรือฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้ และช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี นำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สำนักงานปศุสัตว์หรือคลินิก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ

  ภายในวานยังมีการแข่งขัน Dog Walk Rally 2+4 ขาท้าชิงชัย การประกวดภาพวาดระบายสีของนักเรียนอายุ 10-15 ปี ภายใต้แนวคิด “พิชิตโรคสุนัขบ้า เลี้ยงน้องหมาอย่างถูกวิธี” การทดสอบสุนัขนิสัยดี ทอล์คโชว์การเลี้ยงสุนัขโดยดาราชื่อดัง พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ตรวจสุขภาพสุนัข ฝังไมโครชิพสุนัขและแมว การแสดงจากศูนย์ฝึกสุนัขไชยภักดิ์ สาธิตวิธีการฝึกสุนัขง่ายๆด้วยตนเอง เกมชิงรางวัล พร้อมแจกของขวัญและคู่มือการเลี้ยงสุนัขแก่ผู้ร่วมงาน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำคู่มือคนเลี้ยงสุนัข จำนวน 100,000 เล่มแจกประชาชนฟรี เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี รับผิดชอบต่อสังคม และวิธีการลดหรือหลีกเลี่ยงการถูกสุนัขกัด เพื่อให้คนและสุนัขอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

  จากข้อมูลรายงานในแต่ละปีมีคนไทยถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 4 ราย ปี 2556 จำนวน 6 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้กัด หรือข่วน และไม่ได้ไปรับการรักษาที่ถูกต้อง จะไปพบแพทย์เมื่อเชื้อพิษสุนัขบ้าลุกลามจนแสดงอาการป่วย ซึ่งไม่สามารถรักษาได้แล้ว จะเสียชีวิตทุกราย โรคนี้ป้องกันได้ด้วยการ นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่อายุ 3 เดือน และฉีดกระตุ้นต่อเนื่องทุกปี อย่าปล่อยให้เด็กอยู่กับสุนัขหรือแมวตามลำพัง หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผล ใส่ยา ไปพบแพทย์ และฉีดวัคซีนจนครบที่แพทย์สั่ง รวมทั้งกักสุนัขแมวไว้ 10 วันเพื่อดูอาการ หากมีข้อสงสัยสอบถามในเวลาราชการได้ที่

  • กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-25903176 ถึง 8
  • กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :- สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (ส่วนโรคปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-26534445) และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กลุ่มไวรัสวิทยา งานชันสูตรโรค พิษสุนัขบ้า โทรศัพท์ 0-25798908 ถึง 14 ต่อ 513)

  ข้อมูลอ้างอิง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เตือนภัยโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าประกาศชัยชนะปราบโรคได้สำเร็จ