เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เตือนภัยโรคสัตว์ ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในนกพิราบจากเสาชิงช้า กทม.

ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในนกพิราบจากเสาชิงช้า กทม.

จากกรณีพบนกพิราบตายในบริเวณลานเสาชิงช้า กทม. เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2556 สำนักอนามัย กทม. ได้ส่งซากนกพิราบมาตรวจชันสูตรโรคที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 & H7N9 และไม่พบเชื้อโรคอื่นๆ จากการตรวจอาหารในกระเพาะ (stomach content) พบสารเมโทมิล มีชื่อทางเคมีว่า methomyl ; S-methyl-N-(methylcarbamyloxy) thioacetamidate เป็นสารป้องกันและกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) สำหรับพืชผักต่างๆ [ข้อมูลเกี่ยวกับสารเมโทมิลเพิ่มเติม] ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของนกพิราบดังกล่าว สารเมโทมิลมีความเป็นพิษสูงต่อสัตว์ปีกและผึ้ง (birds) (U.S. Environmental Protection Agency, 1987) ดังนั้นโปรดอย่าตื่นตระหนกต่อโรคไข้หวัดนก ถ้าพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ แจ้งสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (ส่วนโรคสัตว์ปีก ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. โทรศัพท์ 0-2653-444 ต่อ 4137-8 โทรสาร 0-2653-4862 หรือ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-25795001 กลุ่มไวรัสวิทยา โทรศัพท์ 0-25798908 ถึง 14 ต่อ 424 โทรสาร 0-25798918 ถึง 9 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 02-5903000) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โทรศัพท์ 0-25610777, 0-25796666 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯ [ดาวน์โหลดเอกสารความรู้โรคไข้หวัดนก H5N1 H7N9]


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เตือนภัยโรคสัตว์ ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในนกพิราบจากเสาชิงช้า กทม.