เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประชุมกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประชุมกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแผนงาน รวมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีนายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร หัวหน้ากลุ่มกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์และคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชม เพื่อให้นายสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ได้เรียนรู้งานด้านการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งในฐานะเป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพวัคซีนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติประชุมกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์