เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ คู่มือการจัดทำ spec ครุภัณฑ์

คู่มือการจัดทำ spec ครุภัณฑ์

คู่มือการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์
ปีงบประมาณ 2554
(ฉบับปรับปรุง)

โดย
คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ฯ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(ไฟล์ *.pdf จำนวน 14 หน้า ขนาด 0.283 MB)


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ คู่มือการจัดทำ spec ครุภัณฑ์