เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์พร้อมด้วยตัวแทน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการนำของ Dr. Mahanakhone SOURIYA รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และประมง ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติด้านชันสูตรโรคสัตว์


Laos-08-10-56-01 Laos-08-10-56-02 Laos-08-10-56-03 Laos-08-10-56-04 Laos-08-10-56-05 Laos-08-10-56-06 Laos-08-10-56-07 Laos-08-10-56-08 Laos-08-10-56-09 Laos-08-10-56-10 Laos-08-10-56-11 Laos-08-10-56-12 Laos-08-10-56-13 Laos-08-10-56-14 Laos-08-10-56-15

ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เยี่ยมชมศึกษาดูงาน