เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 การประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008

การประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 สัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 ให้แก่บุคลากรส่วนกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ในโครงการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ โดยมีคุณกิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล จากบริษัท ควอลิตี้ อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้จัดตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่

ISO9001_22_23aug2013 (1) ISO9001_22_23aug2013 (10) ISO9001_22_23aug2013 (11) ISO9001_22_23aug2013 (12) ISO9001_22_23aug2013 (13) ISO9001_22_23aug2013 (14) ISO9001_22_23aug2013 (15) ISO9001_22_23aug2013 (16) ISO9001_22_23aug2013 (17) ISO9001_22_23aug2013 (18) ISO9001_22_23aug2013 (19) ISO9001_22_23aug2013 (2) ISO9001_22_23aug2013 (20) ISO9001_22_23aug2013 (3) ISO9001_22_23aug2013 (4) ISO9001_22_23aug2013 (5) ISO9001_22_23aug2013 (6) ISO9001_22_23aug2013 (7) ISO9001_22_23aug2013 (8) ISO9001_22_23aug2013 (9)


ภาพกิจกรรม...
พลกฤต-ภาพ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 การประชุมฝึกอบรมเรื่องบทนำและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008