เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 สัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ / หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัธน์ วิทูรกูล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) นายสัตวแพทย์พิพล สุขสายไทยชะนะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล (ที่ 1 จากซ้าย) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนายนิมิตร เชื้อเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวัน ออก (ชลบุรี) รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ณ โรงแรมคอนราด กทม. จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับเกียรติจากนายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล การมอบรางวัลครั้งนี้สืบเนื่องจากแผนงานพัฒนาความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เดินหน้านโยบาย Medical Hub ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีศักยภาพพร้อมมอบสุดยอดรางวัลระดับเพชร (Star of Diamond) ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองยาวนานที่สุดมากกว่า 11 ปี 4 แห่ง และรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านมาตรฐานสากล ISO 15189 (2) ด้านมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 (3) ด้านระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด และ (4) ด้านตรวจสุขภาพคนหางาน โดยปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 242 แห่ง โดยหน่วยงานที่ดำเนินงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไปได้รับรางวัลระดับเพชร จำนวน 54 แห่ง หน่วยงานที่มีการดำเนินการตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปได้รับรางวัลระดับทอง จำนวน 60 แห่ง และหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปได้รับรางวัลระดับเงิน จำนวน 124 แห่ง ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ส่วนภูมิภาค (7 ศูนย์) และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา รวมประมาณ 100 ขอบข่าย และมีแผนขอรับรองขอบข่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

พลกฤต-ภาพ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข