เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ การตรวจประเมินเพื่อขอรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2556

การตรวจประเมินเพื่อขอรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 คุณทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ นำคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ และคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงานพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อตรวจประเมินเรื่องการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่ายของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ในการนี้นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมทั้งมีการนำคณะฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกลุ่มไวรัสวิทยาด้วย
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ การตรวจประเมินเพื่อขอรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2556