เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิชาการ ANSES ประเทศฝรั่งเศสตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิส

นักวิชาการ ANSES ประเทศฝรั่งเศสตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิส

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงษ์เกษมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ กองปศุสัตว์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr. Bruno Garin-Bastuji ผู้เชี่ยวชาญโรคบรูเซลโลสิสของ OIE/FAO จาก Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) ประเทศฝรั่งเศส พร้อมคณะฯ ในโอกาสมาติดตามโครงการ Twinning laboratory และให้คำแนะนำด้านห้องปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิสของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

01 02 03 05 06 07ที่มา : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/transfer/th1/index.php?option=com_content&view=article&id=1143:anses-lab-&catid=53:2012 -03-19-08-50-57&Itemid=45

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิชาการ ANSES ประเทศฝรั่งเศสตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิส