เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ ยากำจัดพยาธิในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ยากำจัดพยาธิในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 

ยากำจัดพยาธิภายใน ภายนอก และโปรโตซัวที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

โดย
ปัจฉิมา อินทรกำแหง
อนุชา สุขรื่น


(ไฟล์ *.pdf จำนวน 15 หน้า ขนาด 2.004 MB)

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ ยากำจัดพยาธิในสัตว์เคี้ยวเอื้อง