เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 20 ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ต่อไป

DSC_0017_resize DSC_0030_resize DSC_0037_resize DSC_0045_resize DSC_0055_resize

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน