เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน Dr. Nahm-Su Kim, Director General of Animal and Plant Health Research Department สาธารณรัฐเกาหลีและคณะเยี่ยมชม-ปรึกษาหารือด้านโครงการวิจัย

Dr. Nahm-Su Kim, Director General of Animal and Plant Health Research Department สาธารณรัฐเกาหลีและคณะเยี่ยมชม-ปรึกษาหารือด้านโครงการวิจัย


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Nahm-Su Kim, Director General of Animal and Plant Health Research Department, Dr. Bang-Hun Hyun, Senior Researcher, Dr. Sang-Ho Cha, Research Scientist และ Dr. Suk-Woo Jag, Director General of KOPIA Center จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือด้านโครงการวิจัยร่วมกัน


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน Dr. Nahm-Su Kim, Director General of Animal and Plant Health Research Department สาธารณรัฐเกาหลีและคณะเยี่ยมชม-ปรึกษาหารือด้านโครงการวิจัย