เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม การบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รายงานการประชุม

การบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รายงานการประชุม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นางสาวพนม ใสยจิตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม” ได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าฟังการบรรยายครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม/ส่วน/ศูนย์/ฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม การบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รายงานการประชุม