เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ สื่อผสม (multimedia) โรควัวบ้า

โรควัวบ้า

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Prion diseases in domestic livestock in Japan: Bovine spongiformencephalopathy and scropie"

วิทยากรDr.Takashi Yokoyama
หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญโรควัวบ้า จาก Prion Diseases Research Center, NIAH, OIE Reference Laboratory for BSE ประเทศญี่ปุ่น
สถานที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ไฟล์90 MB 1.08.48 h
ผู้จัดทำคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|