เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ สื่อผสม (multimedia) โรคไข้หวัดสุกร

โรคไข้หวัดสุกร


การบรรยาย เรื่อง "โรคไข้หวัดสุกร(Swine influenza)">
วิทยากรนายสัตวแพทย์ ดร.รัฐพงศ์ รัตนภุมมะ
หน่วยงานอดีตข้าราชการกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
สถานที่การประชุมวิชาการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ณ โรงแรมธรรมรินธนา จ.ตรัง วันที่ 16 มิถุนายน 2552
ไฟล์mp3 0:35:48 h
ผู้จัดทำคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|