เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ สื่อผสม (multimedia) E-Service

E-Service

การบรรยาย เรื่อง "E - service"

วิทยากรนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
หน่วยงานผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
สถานที่การประชุมวิชาการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ณ โรงแรมธรรมรินธนา จ.ตรัง วันที่ 16 มิถุนายน 2552
ไฟล์mp3 0:33:31 h
ผู้จัดทำ คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|