เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2556

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2556

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556 และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการในส่วนของกรมปศุสัตว์ ในงานนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้จัดนิทรรศการเข้าร่วม โดยมอบหมายให้ น.สพ.ดร.วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ หัวหน้ากลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา / ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ และ สพ.ญ.จันทรา วัฒนะเมธานนท์ กลุ่มปรสิตวิทยา เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

DSC_0017 DSC_0020 DSC_0039 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0057 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0134 DSC_0216

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2556