เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติเยี่ยมชม

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติเยี่ยมชม

นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ “The 15th AAAP Animal Science Congress" จัดโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม และดูงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติเยี่ยมชม