เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลีเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลีเยี่ยมชม

สพ.ญ.ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 6 คน ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่กองปศุสัตว์ต่างประเทศ กรมปศุสัตว์ นำมาเยี่ยมชมสถาบันฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ประเทศเกาหลีเยี่ยมชม