เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ประเทศอาร์เจนตินาเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่ประเทศอาร์เจนตินาเยี่ยมชม

น.สพ.วิมล จิระธนวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Service of Agri-food Health and Quality-SENASA ของอาร์เจนตินา จำนวน 2 รายทั้งล่าม ภาษาอังกฤษ-สเปน สัมภาษณ์ และเยี่ยมชม ดูงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในด้านความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างไทย-อาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

00 01 02 03 04 05 06

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ประเทศอาร์เจนตินาเยี่ยมชม