เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ ทุนการศึกษา-ฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรรับสมัครทุนศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ประจำปี 2556

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรรับสมัครทุนศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ประจำปี 2556

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาซน) หรือ สวก. ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเพื่อรับทุนฝึกอบรมและปฏิบติการวิจัยต่างประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 21 ทุน และทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งภายในและต่างประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็นทุนภายในประเทศ 5 ทุน และทุนต่างประเทศ 5 ทุน ผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก. โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3617 ถึง 8 โทรสาร 0-2579-7693 ต่อ 3610 หรือทางอีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ ทุนการศึกษา-ฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรรับสมัครทุนศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ประจำปี 2556