เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม บรรยายพิเศษ "แนวทางในการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศญี่ปุ่น"

บรรยายพิเศษ "แนวทางในการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศญี่ปุ่น"

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศญี่ปุ่น โดย Dr.Shiro Yoshimura ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม บรรยายพิเศษ "แนวทางในการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศญี่ปุ่น"