เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม

สพ.ญ.ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ หัวหน้ากลุ่มไวรัสวิทยา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก School of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ผ่านมา|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม