เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ผลิตยาสัตว์จากประเทศญี่ปุ่น (Consortium for Japanese Veterinary Medicinal Products Manufacturer) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกกระทรวงเกษตร ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม