เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กรมวิจัยสุขภาพสัตว์และพืชประเทศเกาหลีเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่กรมวิจัยสุขภาพสัตว์และพืชประเทศเกาหลีเยี่ยมชม

User Rating: / 0
PoorBest 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ศูนย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากกรมวิจัยสุขภาพสัตว์และพืช (Department of Animal and Plant Health Research) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Director Gerneral, Dr.Kiyoon Chang, Director of FMD diagnosis division และคณะประกอบด้วย Dr. Kim, Senior Researcher of Epidemiology division, Dr Moon and me.ในโอกาสนี้ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้วย|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่กรมวิจัยสุขภาพสัตว์และพืชประเทศเกาหลีเยี่ยมชม