เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม อบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ

อบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ” โดยคุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ คุณวิชัย ตันติพิมพ์กุล จากบริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด และคุณผกาธิป วัชรโกมลพันธ์ จากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่ผ่านมา|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม อบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ