เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เยี่ยมชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ หัวกลุ่มพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 15 คน จาก Department of Planning, Ministry of Agriculture and Forestry, lao PDR. ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงด้าน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosantary Measures : SPS)|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เยี่ยมชม