เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ USAID เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่ USAID เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก USAID, Regional Development Mission Asia, Bangkok ประกอบด้วย Mr. Christopher Barrett, Deputy Director of Office of Public Health, Dr. Daniel Schar, Regional Emerging Infectious Diseases Advisor และ สพ.ญ. ดร. สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน Regional Animal Health Advisor เข้าเยี่ยมชมกิจการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ด้านความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ การเยี่ยมชมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโอกาสที่เข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อขอคำปรึกษารวมถึงแนวทางในการทำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอนาคต|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ USAID เยี่ยมชม