เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ DLD Quality Awards 2012


สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ
ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(DLD Quality Awards 2012; Customer and Stakeholder Focus)
โดยนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบรางวัลเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555
ในงานครบรอบ 70 ปีของการสถาปนากรมปศุสัตว์ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม (ภาพ: ศวพ. ราชบุรี)


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|