เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ บริหารงานทั่วไป Big Cleaning Day 2011

Big Cleaning Day 2011

เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ "จิตอาสา" ร่วมใจร่วมแรงทำงานในวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือ Big Cleaning Day ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยการนำของผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ภายหลังภาวะน้ำท่วมหมดไปกลับเข้าสู่ปกติ และเนื่องในโอกาสต้อนรับวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 6 มกราคม 2555 หลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่แต่ละกลุ่ม/ส่วน/ศูนย์/ฝ่าย เตรียมไว้

ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|