เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณาจารย์ประเทศสหรัฐอเมริการเยี่ยมชม

คณาจารย์ประเทศสหรัฐอเมริการเยี่ยมชม

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ Dr.John Barlow และคณะ จาก University of Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ Dairy Education Center (DEC) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเกี่ยวกับโรคในโคนม เช่น บรูเซลโลสิส เมลิออยโดสิส โรคทางปรสิต แบคทีเรีย และอื่นๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 และกลุ่มงานสถาบันฯ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ผ่านมา


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณาจารย์ประเทศสหรัฐอเมริการเยี่ยมชม