เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชม

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมด้านไข้หวัดนกของสถาบันฯ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชม