เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าบริหารระดับสูงจากประเทศอินเดียเยี่ยมชม

เจ้าหน้าบริหารระดับสูงจากประเทศอินเดียเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าบริหารระดับสูงจากประเทศอินเดียเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยการนำของ Dr.Leo Loth, Chief Technical Adviser จาก FAO ประจำประเทศอินเดีย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง จากประเทศอินเดีย เยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในหัวข้อเรื่อง Laboratory capacity on HPAI Laboratory Network in Thailand|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าบริหารระดับสูงจากประเทศอินเดียเยี่ยมชม