เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ตัวแทนสหภาพยุโรปตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์

ตัวแทนสหภาพยุโรปตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์


นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์จากสหภาพยุโรป ได้แก่ Dr.Stefano Sotgia, Dr.Georg Czifra และ Dr.Andrew Wilson จาก Food and Veterinary Office (FVO) ซึ่งมาเยี่ยมชมและตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณายกเลิกการระงับนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสดจากประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติที่ผ่านมา

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ตัวแทนสหภาพยุโรปตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์