เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณาจารย์จากญี่ปุ่นศึกษาดูงานด้านโรคปากและเท้าเปื่อย

คณาจารย์จากญี่ปุ่นศึกษาดูงานด้านโรคปากและเท้าเปื่อย


Professor Junsuke SHIRAI จาก Laboratory of Epizootiology. Department of Veterinary Medicine Faculty of Agriculture. Tokyo University of Agriculture and Technology พร้อมด้วย Associate Professor Hiromi HOSONO จาก Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโรคปากและเท้าเปื่อยและการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย โดยมี สพ.ญ.มนยา เอกทัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ สพ.ญ.วิไล ลินจงสุบงกช ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ สพ.ญ.ณัฐวดี ภมรานนท์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ มาร่วมประชุมและให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ที่ผ่านมา

/> /> /> /> />  />  /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณาจารย์จากญี่ปุ่นศึกษาดูงานด้านโรคปากและเท้าเปื่อย