เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ทีมนักวิจัย NIAH ญี่ปุ่นเยี่ยมชม

ทีมนักวิจัย NIAH ญี่ปุ่นเยี่ยมชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 คน ในโอกาศเข้าเยี่ยมชมสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารของสุกร เป็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันสุขภาพสัตว์ของทั้ง 2 ประเทศในการศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ในภูมิภาคต่อไป

 


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน ทีมนักวิจัย NIAH ญี่ปุ่นเยี่ยมชม