เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม ถ่ายทอดการจัดการความรู้

ถ่ายทอดการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ตัวแทนคณะทำงานการจัดการความรู้ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นำโดยคุณมาลี ธีรานุสนธิ์ คุณอภัสรา วรราช และคุณวิลาสินี ป้อมทอง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) โดยทั้ง 3 ท่านได้จำลองและปรับรูปแบบให้เข้ากับหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับ บรรยากาศที่สนุก ผ่อนคลาย ผ่านการเล่นเกมส์ ในชื่อ "แดนมหัศจรรย์ KM : ท่องเที่ยวเทือกเขาปันปันและทะเล Tacit" ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ KM และถอดบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงกับการทำงานสู่การปฏิบัติจริงได้|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม ถ่ายทอดการจัดการความรู้