หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย ระเบียบการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศทำวิจัย

ระเบียบการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศทำวิจัย  • ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550 [pdf]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย ระเบียบการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศทำวิจัย