เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน กตช. ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ-รับส่งเอกสารออนไลน์

กตช. ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ-รับส่งเอกสารออนไลน์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ (กตช.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และคณะ รวม 10 คน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และระบบรับส่งเอกสารทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีนายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยนางสาวขจรธัญ จันทร สาธิตการใช้งานระบบออนไลน์ นางสาวเบญญาภา ปานมารศรี และนายรัชรักษ์ นรธีร์ดิลก นำชมการปฏิบัติงาน-ตอบข้อซักถาม ณ อาคารเก็บพัสดุ-สารเคมี


ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี / พัชรา พิผ่วนนอก

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน กตช. ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ-รับส่งเอกสารออนไลน์