หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย นักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลผลงานระดับดีเด่น

นักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลผลงานระดับดีเด่น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 ดร. ทวีวัฒน์ ดีมะการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ และนายสุเทพ ทางดี นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้ารับรางวัลผลงานระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยสาขา สัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง “Nucleotide Sequences of Goose Parvovirus Isolates from Thailand and the Comparison with Vaccine Strains” ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ในงานนี้ รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและมอบรางวัลดังกล่าว

ข่าว/ภาพ - ทวีวัฒน์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย นักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัลผลงานระดับดีเด่น