เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ '59

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ '59

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง ชุดทดสอบอีไลซ่าโรคบรูเซลโลสิส ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงภัทริน โอภาสชัยทัตต์ และคณะ จัดแสดงนิทรรศการ ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุดทดสอบโรคดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของคณะนักวิจัยกลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นำโดยสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตวืเล็กและสัตว์ใหญ่ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส จัดเป็นนวัตกรรมด้านการชันสูตรโรคสัตว์ที่ช่วยลดการนำเข้าชุดทดสอบโรคจากต่างประเทศ งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าว - ส.ช่างทอง / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ '59